Amar Soekhlal: Kwatta: een landschap vol verhalen en herinneringen

Kwatta is meer dan een plaats of een voormalige plantage in Suriname. Het is een streek waar veel mensen een band mee hebben, ook al wonen ze er al lang niet meer. De ondergetekenden zijn geboren en getogen op Kwatta besloten om hun liefde voor deze streek te delen met jullie. Ze maakten een filmpje met foto’s en muziek die een beeld geven van Kwatta, van vroeger tot nu.

Lees verder

Prem Dihal: Káhe gaile bidesh

Na de boottocht op het Triveni Sangam, de samenvloeiing van drie rivieren waar de Kumbh Mela wordt gehouden, stond de zon hoog aan de hemel toen wij een bezoek brachten aan het “lokale diaspora”-erfgoedmuseum. Dit museum, genaamd Káhe gaile bidesh, is volledig gewijd aan de emigratie/immigratie van Indiërs uit deze streek naar Suriname en is gevestigd in het GB Pant Social Science Institute in Prayagraj (voorheen Allahabad).

Lees verder

Lezing Dr. Drs Radjinder Bhagwanbali 29 mei 2022 Den Haag

Dr. Drs. Radjinder Bhagwanbali is een expert op het gebied van de Hindostaanse geschiedenis. In 1996 publiceerde hij zijn dissertatie getiteld Contracten voor Suriname. Daarin behandelt hij het systeem van werving en misleiding in India. In 2010 kwam De nieuwe awatar van slavernij over de werk- en levensomstandigheden op de plantages in Suriname uit gevolgd door Tetary de koppige in 2011 over vijf grote opstanden tijdens de periode van Hindostaanse dwanarbeid. In 2021 publiceerde hij De tot koelie gemaakten.

Lees verder

Herinneringen aan Gharietje Choenni

Op 17 januari 2022 is Gharietje Choenni overleden na een intensieve strijd tegen kanker. Sitla Bonoo herinnert haar als een bijzondere strijdbare vrouw. Sandew Hira heeft haar een brief geschreven op 8 september 2021. Sitla en Dew hoopten nog dat Gharietje het zou halen en ze samen bij een etentje oude herinneringen met elkaar zouden […]

Lees verder

Lancering samenwerking Organisation of Diaspora Initiatives and Sarnamihuis December 5 2021 via Zoom

De Organisation of Diaspora Initiatives is een instituut dat de status en de rol van diasporagemeenschappen over de hele wereld bestudeert, zowel in de binnenlandse als in de internationale context. Het brengt de rollen, netwerken en activiteiten van verschillende diasporagemeenschappen in kaart. ODI probeert diasporagemeenschappen te begrijpen door hun ervaringen te vergelijken en te contrasteren. […]

Lees verder

Dialoogbijeenkomst Afro Surinamers en Hindostanen

Naar aanleiding van de etnische spanningen tussen de twee grootste bevolkingsgroepen (Afro Surinamers en Hindostaanse Surinamers) die de laatste tijd merkbaar zijn in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en Nederland hebben Stichting Boni en Stichting Sarnámihuis het initiatief genomen om op zondag 7 november een Zoom dialoogbijeenkomst te organiseren over deze kwestie. Dit initiatief is […]

Lees verder

Hindostaanse geschiedenis en identiteit: drie lezingen en een paneldiscussie

Sarnámihuis en Simud organiseren op 3 oktober 2021 een bijeenkomst over Hindostaanse geschiedenis en identiteit met drie sprekers. De Calcutta brieven zijn een verzameling brieven van autoriteiten in Suriname met autoriteiten in India en elders met informatie over de families in India en Suriname gedurende de periode van 1873- 1940. De informatie geeft een aangrijpend beeld van het dagelijkse leven van Hindostanen in Suriname. Vooruitlopend op de publicatie geeft Sandew Hira een inzicht in de brieven.

Lees verder

Per ke tare bát cit – een feestelijke uitnodiging van de familie Gobardhan

Het Sarnámihuis organiseert in samenwerking met de familie Gobardhan een fundraising ten behoeve van de Calcutta brieven, een verzameling brieven van autoriteiten in Suriname, India en elders met informatie over de families in India en Suriname gedurende de periode van 1873 – 1921. De informatie geeft een aangrijpend beeld van het dagelijkse leven van kalkatihan – de immigranten – op de plantages in Suriname. De heimwee, het verdriet, de pijn en het lijden van onze voorouders is haast voelbaar in die informatie. Er is ook een koppeling gemaakt met de reeds bestaande Hindostaanse database, waardoor de informatie over de personen herleid kunnen worden naar families. Zit er misschien ook informatie van jouw par náni, náná, dádi of dádá? Kom en neem deel aan deze zoektocht! Op 5 juni 2022 is de presentatie van de brieven in gebundelde vorm.

Lees verder

Het Uggarah Ramdhari geschiedenisfonds van het Sarnámihuis

Het Sarnámihuis heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de geschiedschrijving van de Hindostaanse gemeenschap. De investering was in tijd, geld en partnerschap. Het Sarnámihuis heeft twee grote projecten die nog financiering nodig hebben: De Calcutta brieven en Diaspora Connect. Hiervoor heeft het Sarnámihuis een speciaal fonds opgezet: het Uggarah Ramdhari geschiedenisfonds. Dit fonds wordt gevuld door donateurs en fundraising activiteiten. Het fonds is genoemd naar Uggarah Ramdhari met het contractnummer 176/Aa.

Lees verder

1 juli 1863: sommige ketenen werden verbroken, andere werden overgedragen

Een manspasi-boodschap van broederschap en zusterschap aan de Afo-Surinaamse gemeenschap

Het Sarnámihuis, de online community van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland, feliciteert de Afro-Surinaamse gemeenschap met de viering en herdenking van 158 jaar Keti Koti. Tweeëneenhalve eeuw van onbeschrijfelijk menselijke leed en gruwel op 1 juli 1863 ten einde. Afro-Surinamers konden niet meer verkocht worden als menselijk vee. Die ketenen werden verbroken, maar andere ketenen bleven bestaan: de ketenen van racisme, politieke onvrijheid en kolonialisme.

Lees verder

Nieuw boek van Sarnámihuis, NSHI en uitgeverij Amrit

Stichting Sarnámihuis in Nederland, Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie in Suriname en Amrit Publishers hebben een nieuw boek uitgebracht over de Hindostaanse geschiedenis van Radjinder Bhagwanbali.
Dr. Drs R. Bhagwanbali introduceert in dit boek de term “tot koelie gemaakten” naar analogie van de term “tot slaaf gemaakten” om de geschiedenis van het systeem van substituut slavernij van Hindoestanen in Suriname te beschrijven.

Lees verder

Discussie over de Surinaamse geschiedschrijving

Prof. Chan Choenni heeft een artikel gepubliceerd over de Hindostaanse geschiedschrijving waarin hij Prof. Ruben Gowricharn bekritiseerd. Gowricharn heeft een weerwoord geschreven, die het Sarnámihuis publiceert. Het Sarnámihuis wil de discussie over de Hindostaanse geschiedschrijving bevorderen en stelt iedereen in staat hun bijdragen te leveren. Hun mening is voor hun rekening, en niet voor rekening […]

Lees verder

Lalla Rookh Museum

Het Sarnámihuis werkt samen met Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) aan het Lalla Rookh Museum. Dit museum is een initiatief om op de eerste plaats invulling te geven aan de behoefte binnen de Hindostaanse gemeenschap voor een eigen museum waar de geschiedenis van deze bevolkingsgroep een plaats krijgt. Zo’n museum is gebasseerd op twee belangrijke […]

Lees verder