Aniel Pahladsingh: Moot Court and the Indian youth

De column van Amar Soekhlal van januari 2021 met als titel ‘Indo-Amerikanen, een voorbeeld!’ was een interessante beschouwing op het succes van de Indiase gemeenschap in Amerika en ook de reflectie op de India en de verschillen met de Surinaamse hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Ik wil in deze bijdrage gaan reflecteren op een aantal voorbeelden die wat mij betreft hierop aansluiten en de beeldvorming van deze successen uit de Indiase gemeenschap verder kunnen duiden en die al te zien zijn in de jeugd.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 18: Multiculturele samenleving

Inmiddels hebben we een periode achter de rug waarin steeds weer de discussie rond de multiculturele samenleving oplaait. Deze discussie is verre van afgelopen. We zien een tendens dat meerderheden in heel Europa zich bedreigd voelen in hun welvaart, hun cultuur en hun toekomst door (massa) migratie, die steeds wordt gerechtvaardigd is met een beroep op de mensenrechten. Feit is dat de meeste West Europese landen te maken hebben met een multiculturele samenleving. Verder moet worden geconstateerd dat de multiculturele samenlevingen nog niet optimaal functioneren. In Nederland zien we dat hierover steeds weer een discussie wordt gevoerd.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 17: Wereldburger

De afgelopen maanden heb ik veel moeten reizen in binnen-en buitenland. Het zijn momenten waarin je in aanraking komt verschillende landen en culturen. Ook presentaties geven aan buitenlandse delegaties en onderhandelen in het buitenland leiden tot interessante inzichten. Het maakt mij wel duidelijk dat we bevoorrecht zijn in Nederland als het gaat om normen en waarden zoals de Rule of law en de democratische rechtsstaat. Grondrechten die wij in Nederland hebben, zijn niet overal vanzelfsprekend in de wereld. Natuurlijk zijn er ook in Nederland verbeteringen mogelijk en daar moeten we ook naar streven. Toch zijn dit soort uitwisselingen bij uitstek inspirerend. Je probeert ook in het buitenland iets te halen wat nuttig en bruikbaar is voor terugkomst naar Nederland. Verder is een verbreding van inzichten ook goed voor je eigen ontwikkeling en leer je nog eens goed kijken naar Nederland. Maar met al het reizen komt ook de vraag op waar voel ik mij het meeste thuis. En dat is een moeilijk te beantwoorden vraag voor een wereldburger.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 16: Buon giorno Italia

Net voor de zomervakantie is het eindelijk gelukt. Mijn beide Engelstalige boeken over Crimmigration in the European Union zijn op de Italiaanse markt gebracht in het Italiaans met commentaar van Professor Balboni van de universiteit Bologna. Deze autoriteit deelt het concept en de ideeën die in mijn boek staan beschreven. En juist Italië is één van de landen in Europa die wordt geconfronteerd met een toestroom van migranten in de nog voortdurende asielcrisis en veel illegalen kent op het grondgebied. Hopelijk kan mijn boek een bijdrage leveren voor de Italianen. Maar bovenal is dit iets wat ik vorig jaar nog niet had kunnen vermoeden dat dit boek in het buitenland beschikbaar zou zijn in nota bene het Italiaans.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 15: De kogel is door de kerk: meer gaan inzetten voor mensenrechten

Inmiddels is bekend geworden dat de ministerraad mij heeft voorgedragen als plaatsvervangend lid van het College voor de rechten van de Mens. Naast mij zijn er nog andere leden en plv leden benoemd. Zoals in het persbericht staat vermeld zijn deze voordrachten een bijzonder moment voor het College. De nieuwe samenstelling van de leden zal de komende jaren het gezicht en werk van het College in belangrijke mate bepalen. De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de Raad van Advies en het College. Diversiteit was en is een belangrijk aandachtspunt voor het College.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 14: Op weg naar de verkiezingen

Op 15 maart a.s. staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland voor de boeg. Een belangrijk moment voor ons allen in Nederland. Het ziet er naar uit dat het politieke landschap in Nederland gaat veranderen. Als het beeld uit de peilingen klopt dan krijgen we na de verkiezingen een andere coalitie die gaat regeren in Nederland. U en ik staan voor een belangrijke keuze: voor wie ga ik stemmen. Mijn belangrijkste oproep aan een ieder is om in ieder geval gebruik te maken van het stemrecht en ook daadwerkelijk op die dag te gaan stemmen. Het recht om te mogen stemmen is een belangrijk grondrecht in een democratische rechtsstaat. Het geeft de mogelijkheid op inspraak in Nederland. In een aantal landen is het niet mogelijk om gebruik te maken van het stemrecht of is er geen sprake van eerlijke verkiezingen. Die mensen moeten daarvoor vluchten of raken in allerlei problemen. Als u gaat stemmen, bedenkt u dan ook goed waar u naartoe wil met Nederland. Want dit jaar zijn er een recordaantal politieke partijen waarop u kunt stemmen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 13: Immigratie en de zoektocht naar betere oplossingen

Op 7 oktober 2016 heb ik mijn tweede Engelstalige boek mogen presenteren op het mondiale CINETS conferentie over crimmigration in Washington aan de University of Maryland (Verenigde Staten). Het boek heeft de titel Crimmigration law in the European Union (part 2): The Return Directive: return decision and detention. Het boek gaat over de actuele problemen rond de terugkeer van illegale vreemdelingen in de Europese Unie. Een onderwerp dat ook heel actueel is in de VS. Ook daar zijn vergelijkbare problemen rond immigratie en uitzettingen van illegale vreemdelingen. Dit was ook een belangrijke thema tijdens de Amerikaanse verkiezingen. In de Verenigde Staten is het al langer een begrip, maar nu begint het ook in Europa een trend te worden: crimmigration.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 12: Verbinden

De afgelopen weken is in de Nederlandse media de terechte discussie (weer) op gang gekomen over discriminatie bij de politie, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs naar aanleiding van verschillende incidenten (onder andere aanhoudingen rond Typhoon, Vermeer en de discussies rond Silvana Simons). Een vraag die mij bezighoudt, is hoe de verschillende bevolkingsgroepen in onze samenleving meer verbinding met elkaar kunnen krijgen, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat en uiteindelijk de discriminatie zal verminderen. Op zondag 19 juni 2016 heb ik een tweetal voorstellingen van Singin’ in the rain bijgewoond op het Festival Classique in het Kurhaus in Scheveningen. Ik was hier aanwezig, omdat mijn dochtertje Ishita met haar Bollywood dansschool Shi-Rag twee klassieke westerse dansen mocht uitvoeren.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 11: The sky is the limit

Op 14 april j.l. is de boekpresentatie geweest van mijn tweede boek met als titel Het inreisverbod, op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht. Een mooie conferentie door de actualiteit van de vluchtelingenstroom en de terreurdreiging ook aandacht vanuit de politiek en media. Het zijn hierdoor drukke tijden, maar de missie is mooi om oplossingen hiervoor aan te dragen zowel in Nederland als in het buitenland. De passie en inzet wordt steeds weer groter en dat leidt steeds meer enthousiasme. Er lijkt geen plafond te zijn: The sky is the limit. De boekpresentatie op 14 april j.l. van mijn tweede boek met als titel Het inreisverbod, op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht was natuurlijk een hoogtepunt voor mij.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 10: Lezingen, lezingen, lezingen

In de maand maart is mijn klus op het ministerie van Buitenlandse Zaken afgerond. Twee maanden werken in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie waren hectisch, intensief en leerzaam. Verder heb ik mijn eerste boek (JHG EU-Handvest Selecties) op 22 maart j.l. mogen uitreiken aan de voorzitter van de vaste kamercommissie Europa van de Tweede Kamer (dhr Azmani). Ik heb in 5 minuten mogen toelichten wat het belang is van dit boek voor de Tweede Kamer. Een eervol moment waarbij ook verschillende andere kamerleden aanwezig waren. De klus bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zit erop. Ik ben intensief betrokken geweest bij het dossier asiel en migratie. Een dossier dat continu in beweging is geweest in die twee maanden.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 9: Join me on the rollercoaster

Inmiddels ben ik begonnen aan mijn nieuwe klus op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee maanden werken in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. De uitdagingen waarvoor we staan, zijn actueel en boeiend. Verder is het eerste boek uit met als titel JHG EU-Handvest Selecties De afkorting JHG staat voor Jurisprudentie Handvest Grondrechten. Inmiddels is de zin in het schrijven ook weer terug en dat komt goed uit. Het zijn hectische dagen met veel zaken die op mijn pad komen en waarbij ik veel nieuwe mensen en netwerken ontmoet. Het voelt ook aan alsof ik een woeste rit maak op een achtbaan. Toch is het motto om te genieten van al deze activiteiten. Ik zal daarom mijn ervaringen on the rollercoaster (achtbaan) met u delen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 8: 2016 een jaar vol nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen

De laatste maanden in 2015 zijn hectisch. Veel extra werkzaamheden en ook nieuwe mensen en netwerken waarmee ik aanraking kom. Zakelijk gezien ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden voor het jaar 2016. In deze periode komt ook de vraag op wat de doelstellingen voor mij zijn in 2016 en hoe ik dat wil bereiken. Daarbij kom ik ook te staan voor principiële keuzes. Het formuleren van doelstellingen en de route daarbij uitstippelen staan centraal. Dat maakt het makkelijker om de juiste keuzes te maken. Soms zijn het lastige keuzes om te maken, maar met de juiste targets voor ogen lukt dat wel. Verder is het motto dat alles wat extra energie kost eruit gaat en inspiratie voor de doelstellingen voorop staat in 2016. Dat geeft veel energie en motivatie voor het drukke jaar 2016.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 7: Remigratie

Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en is het weer aanpassen en terugkomen in het Nederlandse ritme. Dat gaat weer snel en waarbij je met een ervaring rijker al snel weer meedraait als van ouds. Inmiddels ben ik terug in Nederland en zit het avontuur in Luxemburg erop. Na een korte vakantie in de maand augustus ben ik sinds 1 september weer vol aan het werk in Nederland. Je merkt de verschillen tussen Nederland en Luxemburg direct, maar het aanpassen in Nederland gaat snel. Op het werk bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam is het hectisch en druk. De lunchtijden zijn stukken korter dan in Luxemburg. Verder is het leven en het verkeer in Nederland drukker dan in Luxemburg. Het relaxte en veilige Luxemburg mis ik daarom soms wel.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 6: Afscheid

De maand juli staat in het teken van het afscheid. De laatste maand van het verblijf als expat in Luxemburg. Daarbij kijk ik terug op een mooie waardevolle periode, een rijke ervaring die waardevol is naar de toekomst.De maand juli stond in het teken van het afronden van het verblijf in Luxemburg. Daar hoort natuurlijk bij het afscheid nemen van de vele mensen die we hebben leren kennen tijdens ons verblijf in Luxemburg. Eerst was er het afscheid van mijn dochter Ishita met haar klasgenoten uit de Nederlandse klas van de Europese school. De meisjes uit de klas hadden met hun ouders een leuke middag georganiseerd in de Bambesch. De Bambesch is een van de vele grote mooie parken die Luxemburg stad heeft. Veel groen met leuke speeltoestellen voor de kinderen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 5: De beleving van cultuur

Inmiddels is de zomer aangebroken. Begin juni heb ik voor het eerst temperaturen boven de 30 graden ervaren in Luxemburg-stad. Voor de meeste collega’s om mij heen was het de eerste keer dit jaar dat ze gebruik gemaakt hebben van hun buitenzwembad in de achtertuin. En nu eind juni zitten we weer in een tropische week waarbij de kwik oploopt tot 38 graden. Ik zal in deze column ingaan op de verschillende vormen van cultuur en de sferen daarbij. Inmiddels is de zomer aangebroken. Begin juni heb ik voor het eerst temperaturen boven de 30 graden ervaren in Luxemburg-stad. Voor de meeste collega’s om mij heen was het de eerste keer dit jaar dat ze gebruik gemaakt hebben van hun buitenzwembad in de achtertuin. En nu eind juni zitten we weer in een tropische week waarbij de kwik oploopt tot 38 graden. Ik zal in deze column ingaan op de verschillende vormen van cultuur en de sferen daarbij.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 4: Vakantie

Interessant om bij het Hof van Justitie mee te maken, is une semaine blanche. Het betekent vrije dagen. Rond pasen waren er twee weken geen zittingen bij het Hof en waren we ook een aantal dagen verplicht vrij. Met name de medewerkers in de kabinetten zijn deze twee weken weg: op vakantie. Die twee weken zijn heel rustig bij het Hof. Het zijn met name de medewerkers van de vertaaldiensten die dan werken, omdat hun werk doorloopt en niet afhankelijk is van de zittingen. Het Nederlandse kabinet kende wel een minimale bezetting in deze weken, omdat we de komende periode spoedkamer zijn. Als er zaken komen vanuit de lidstaten en iemand zit of in de gevangenis of het gaat om het gezag van ouders in voogdijzaken, dan moet er heel snel een arrest komen van het Hof.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 3: Holi in Luxemburg

Inmiddels alweer in de tweede maand dat ik woon en werk in Luxemburg. Hoewel ik in Luxemburg woon, ben ik inmiddels in Nederland terecht gekomen in een leuke juridische discussie over het Europees strafrecht. Een artikel met een collega in het Nederlands Juristen Blad (NJB) eind januari met als titel ’Rechtseenheid in het vreemdelingenstrafrecht’ heeft positieve reacties opgeleverd (twitter berichten). Inmiddels is er een tegenreactie op ons artikel gekomen van een jurist, die werkzaam is bij het gerechtshof in Amsterdam. Zij belicht een andere dimensie met als titel ‘Rechtseenheid in het vreemdelingenstrafrecht tussen de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie?’ Daar hebben wij op mogen reageren en liefhebbers kunnen deze discussie lezen in het NJB van 20 maart 2015.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 2: Collega

In de maand april kwam ik in de lift bij het Hof een oudere man (in de 50) tegen die op een Indiër leek. We raakten in gesprek en hij vertelde mij dat hij van oorsprong uit India kwam, maar de Franse nationaliteit heeft. Hij werkt al sinds 1999 bij het Hof bij de afdeling statistieken. Het was leuk om te zien dat er nog een collega is met een Indiase achtergrond bij het Hof. Al lopend naar mijn kamer maakten we een lunchafspraak. Een week later hebben we een goede lunch gehad met een goed glas witte wijn erbij. We spraken afwisselend in drie talen: Engels, Frans en Hindi. Ik kreeg een boeiend verhaal te horen over zijn leven, zijn emigratie van India naar Frankrijk en hoe hij bij het Hof in Luxemburg is terecht gekomen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 1: Werken voor een EU instelling: de ervaringen als expat in het buitenland

Voor de komende 6 maanden ben ik werkzaam als referendaris in het kabinet van de Nederlandse rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet erop dat instellingen van de Europese Unie en de lidstaten het recht van de Europese Unie op de juiste manier toepassen. Het Hof is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Als het Hof uitspraak doet, dan is dat altijd bindend. Bij het Hof is per lidstaat 1 rechter benoemd (dus in totaal zijn er 28 rechters). De rechters werven hun medewerkers rechtstreeks aan om hun kabinetten te vormen. Deze bestaan uit 3 tot 4 referendarissen en 2 tot 3 secretaressen.

Lees verder