Column Jaswina – Aflevering 5: Een westerse kijk op een zelfverkozen dood

Weleens van de film Mohabbatein (2000) gehoord? Een goede vriend vond het een geweldige film. ‘Het thema is leiderschap. De manier waarop de twee stijlen van leiderschap zijn uiteengezet is goed, de dialogen zijn subliem.’ Dat zou heel goed kunnen, maar dat heb ik niet gezien en gehoord. Vanaf het moment dat de dochter van de hoofdpersonage een eind maakt aan haar leven door vanaf een balkon naar beneden te springen, omdat haar vader haar grote liefde had verboden, vond ik de film niks. Ze deed niet eens een poging om met haar vader te praten, ze kwam niet op voor zichzelf, maar onderdrukte haar eigen gevoelens. Ze was niet in staat om haar eigen hart te volgen. En: ze sprong met een glimlach naar beneden. Dat vond ik als verwesterde kijker vreemd.

Lees verder

Column Sebieren Hassenmahomed – Aflevering 12: Sharda: “Mag ik vragen stellen over de architecten van regels en wetten in onze cultuur?”

Sharda wordt binnenkort vijf en zestig, woont in het zuiden van Nederland in een grote stad . De kinderen zijn al het huis uit. Ze werkt niet buitenshuis, heeft een uitkering. In haar vrije tijd zingt ze “baithak gana”( zittend zingen?) in het buurthuis. Ze vertelt mij dat ze Diwali heeft gevierd om de Godin van het licht te eren; wijst naar buiten om mij op het daglicht te attenderen; “zonder licht zou er niets en niemand groeien” zegt ze. Dan vermeldt ze dat er geen vlees of vis in huis is. Ik vraag haar om “kerhie” te maken. “Een prima idee” zegt ze, dat komt haar zelfs goed uit. ik mag plaats nemen in de keuken. Ze is gewend om het goed te doen; de gele erwten worden gemalen; de knoflook en peper worden ter plekke gestampt. Sharda is een kleinkind van immigranten, zowel Adjie als Adja komen uit India, ze kent hun gegevens uit het hoofd o, jee!.

Lees verder

Oproep Promovendi Lalla Rookh leerstoel

De Lalla Rookh leerstoel, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), is op zoek naar personen, die de ambitie hebben te promoveren in de sociale wetenschappen. Onder leiding van de huidige hoogleraar prof. dr. Ruben Gowricharn word je begeleid in je promotie op een onderwerp binnen het kader van leeropdracht van de leerstoel. De Hindostaanse gemeenschap kent een relatief hoog percentage hoger geschoolden, en een oververtegenwoordiging in de vrije beroepen (met name de medische specialismen) en het ondernemerschap. Maar het hoger kader in de sociale en aangrenzende disciplines is ondervertegenwoordigd. De leerstoel wil zich sterk maken om de komende jaren een tiental Hindostaanse buitenpromovendi op te leiden op terreinen, die de gemeenschap direct raken.

Lees verder

Column Urmila Sewcharan: Wordt religie steeds meer taboe?

Religie wordt steeds meer een taboe omdat het verdeeldheid, terrorisme en oorlogen als oorzaak zou hebben. Maar leidt religie werkelijk tot polarisatie en nationalisme? Liggen culturele verschillen hier niet sterker ten grondslag en staan we stil bij de betrekkingen met de Geopolitiek? Volgens mij kunnen we allen het met elkaar eens zijn dat elk gelovige en gebedshuis als kernwaarde “vrede” heeft. Vrede voor jezelf en je medemens. Anders behoor je niet tot de categorie mensen “Godvrezend”. In elk geval ervaar ik dit bij alle gelovigen in mijn omgeving, hetzij een Christen, Jood, Moslim of Hindu. Mijn interpretatie van alle heilige boeken, hetzij de Bijbel, de Koran of de Vedische geschriften is, dat het de weg wijst naar een vreedzaam leven, het bereiken van verlossing van een zwaarmoedig leven door je ten dienste te stellen aan betreffende God.

Lees verder

Ruben Gowricharn nieuwe bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies

Het Sarnámihuis feliciteert Prof. dr. Ruben Gowricharn met zijn nieuwe aanstelling. Sinds 1 november 2015 is hij de nieuwe bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. De bijzondere leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh gevestigd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de VU. Gowricharn is nu hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Aan de VU volgt hij prof. dr. Chan Choenni op, die de bijzondere leerstoel de afgelopen vijf jaar succesvol op de kaart heeft gezet. De Hindostaanse migratie werd de afgelopen vijf jaar bestudeerd in de context van de Indiase diaspora. Vanuit het voormalige Hindostan (Brits-Indië) zijn naar schatting 30 miljoen mensen in verschillende delen van de wereld terecht gekomen, onder meer in Suriname.

Lees verder

Portretten Generatie Nu

Om de verschillende jongerenorganisaties die actief zijn zichtbaar te maken, heeft het Sarnámihuis een portrettenreeks opgezet om de organisaties in beeld te brengen. In deze portretten zijn de doelen, activiteiten en contactinfo opgenomen. Het Sarnámihuis hoopt op deze wijze de organisaties te ondersteunen in hun activiteiten en het bereiken van de Hindostaanse gemeenschap.

Lees verder

Generatie Nu

Generatie Nu is een netwerkplatform van Hindostaanse jongerenorganisaties die zich richten op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het platform is ontstaan naar aanleiding van de Hindostaanse jongerendag die het Sarnámihuis organiseerde in maart 2015. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er veel jongeren actief zijn in verschillende organisaties met dezelfde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Generatie Nu wil deze organisaties met elkaar verbinden en faciliteren in het uitwisselen van ervaringen en versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Barhanti Fotocampagne

Het Sarnámi Artist Network heeft de social media campagne Barhanti = Trots op Eigen Werk opgezet, een initiatief gericht op het zichtbaar maken van het talent in de Hindostaanse gemeenschap, meer support en waardering te genereren voor creërende Hindostaanse kunstenaars en de trots op Hindostaanse kunst in Nederland te versterken. Het initiatief komt voort uit de groeiende behoefte van Hindostaanse kunstenaars in Nederland die zelf kunst creëren buiten de traditionele genres en weinig ruimte kunnen vinden om hun talent en werk te delen. Leden van het Sarnámi Artist Network trekken daarom gezamenlijk op om hier aandacht voor te vragen middels de social media campagne “Barhanti = Trots op Eigen Werk”. Barhanti is het Sarnámi woord voor vooruitgang en is door het Sarnámihuis als thema gekozen voor het jaar van 140 jaar Hindostaanse Immigratie. Voor SAN-leden betekent Barhanti dan ook meer trots op eigen werk van Hindostaanse artiesten in Nederland.

Lees verder

Sarnámi Artist Network

Het Sarnámi Artist Network (SAN) is een samenwerking tussen het Sarnámihuis en Pravini Productions en biedt een platform aan Hindostaanse artiesten gericht op uitwisseling van kennis en ervaring, netwerken en het meer zichtbaar maken van Hindostaanse artiesten. SAN-artiesten treden niet alleen toe tot een netwerk van gelijkgestemden, maar ook van projectleiders en programmeurs. Hiermee biedt SAN de kans aan artiesten om deel te nemen aan interessante projecten en optredens. Optredens en projecten komen meestal tot stand door ideeën van SAN-artiesten zelf. SAN is geen bemiddelingsbureau om boekingen te genereren, maar een netwerk waarin ruimte wordt geboden aan interessante initiatieven en ideeën die artiesten kunnen ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 7: Remigratie

Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en is het weer aanpassen en terugkomen in het Nederlandse ritme. Dat gaat weer snel en waarbij je met een ervaring rijker al snel weer meedraait als van ouds. Inmiddels ben ik terug in Nederland en zit het avontuur in Luxemburg erop. Na een korte vakantie in de maand augustus ben ik sinds 1 september weer vol aan het werk in Nederland. Je merkt de verschillen tussen Nederland en Luxemburg direct, maar het aanpassen in Nederland gaat snel. Op het werk bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam is het hectisch en druk. De lunchtijden zijn stukken korter dan in Luxemburg. Verder is het leven en het verkeer in Nederland drukker dan in Luxemburg. Het relaxte en veilige Luxemburg mis ik daarom soms wel.

Lees verder

Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 13: Veramorisering

Ik heb een geweldige afkeer gekregen van de politiek. Ik vind politici namelijk non-valeurs. Maar ik zal niet ontkennen dat ik soms geweldig wordt verrast door, inderdaad politici, in dit geval Diederik Samsom. In een hartverwarmend betoog doceerde hij in de Tweede Kamer over de Europese waarden en normen, over compassie, over humaniteit en over internationale solidariteit. U raadt het al, het ging over de duizenden vluchtelingen die hun huis en haard hebben verlaten vanwege een gruwelijke oorlog en een veilig onderkomen zoeken in het Avondland. In de media lees je de verschillende meningen over de vraag of Nederland de vluchtelingen moet opvangen. Uit diverse peilingen blijkt dat er in Nederland een breed draagvlak is voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Er is weinig draagvlak voor economische vluchtelingen. Anderzijds zie je dat de PVV in de peilingen enorm scoort.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 6: Afscheid

De maand juli staat in het teken van het afscheid. De laatste maand van het verblijf als expat in Luxemburg. Daarbij kijk ik terug op een mooie waardevolle periode, een rijke ervaring die waardevol is naar de toekomst.De maand juli stond in het teken van het afronden van het verblijf in Luxemburg. Daar hoort natuurlijk bij het afscheid nemen van de vele mensen die we hebben leren kennen tijdens ons verblijf in Luxemburg. Eerst was er het afscheid van mijn dochter Ishita met haar klasgenoten uit de Nederlandse klas van de Europese school. De meisjes uit de klas hadden met hun ouders een leuke middag georganiseerd in de Bambesch. De Bambesch is een van de vele grote mooie parken die Luxemburg stad heeft. Veel groen met leuke speeltoestellen voor de kinderen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 5: De beleving van cultuur

Inmiddels is de zomer aangebroken. Begin juni heb ik voor het eerst temperaturen boven de 30 graden ervaren in Luxemburg-stad. Voor de meeste collega’s om mij heen was het de eerste keer dit jaar dat ze gebruik gemaakt hebben van hun buitenzwembad in de achtertuin. En nu eind juni zitten we weer in een tropische week waarbij de kwik oploopt tot 38 graden. Ik zal in deze column ingaan op de verschillende vormen van cultuur en de sferen daarbij. Inmiddels is de zomer aangebroken. Begin juni heb ik voor het eerst temperaturen boven de 30 graden ervaren in Luxemburg-stad. Voor de meeste collega’s om mij heen was het de eerste keer dit jaar dat ze gebruik gemaakt hebben van hun buitenzwembad in de achtertuin. En nu eind juni zitten we weer in een tropische week waarbij de kwik oploopt tot 38 graden. Ik zal in deze column ingaan op de verschillende vormen van cultuur en de sferen daarbij.

Lees verder

Sandew Hira – Verboden liefde

“Waarom heeft Allah mij gestraft?” riep moeder Jokhoe huilend uit toen haar zoon haar vertelde dat hij op mannen viel. Ze wist niet eens wat homoseksualiteit was. Veel later, als ze schrijver Sandew Hira vertelt over haar eerste reactie, zegt ze er steeds bij: “Mijn zoon is homo en hij is zó”, waarbij ze met haar duim ferm naar boven wijst. Mevrouw E.S. Jokhoe-Bodha is één van de tienduizenden moeders in de Surinaamse gemeenschap die op enig moment in hun leven voor de vraag zijn gesteld: houd ik meer van mijn cultuur of van mijn kind? En cultuur staat voor een brede mix van geloof, waarden en normen, overgeleverde opvattingen van generatie op generatie. En in die cultuur is liefde van mannen voor mannen en vrouwen voor vrouwen een verboden liefde.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 4: Vakantie

Interessant om bij het Hof van Justitie mee te maken, is une semaine blanche. Het betekent vrije dagen. Rond pasen waren er twee weken geen zittingen bij het Hof en waren we ook een aantal dagen verplicht vrij. Met name de medewerkers in de kabinetten zijn deze twee weken weg: op vakantie. Die twee weken zijn heel rustig bij het Hof. Het zijn met name de medewerkers van de vertaaldiensten die dan werken, omdat hun werk doorloopt en niet afhankelijk is van de zittingen. Het Nederlandse kabinet kende wel een minimale bezetting in deze weken, omdat we de komende periode spoedkamer zijn. Als er zaken komen vanuit de lidstaten en iemand zit of in de gevangenis of het gaat om het gezag van ouders in voogdijzaken, dan moet er heel snel een arrest komen van het Hof.

Lees verder

ArunA: “Het was voor mij een grote eer om te mogen zingen tijdens de grootste bedevaart van de wereld.”

ArunA is een bekende naam in de Hindostaanse gemeenschap en weet als geen ander het publiek met haar stem en de liederen van Bollywood te raken. Ze deed de soundtrack voor ZOOP in India en mocht optreden op de Kumbh Mela in India. In Suriname werkte ze samen met onder andere Damaru, Joggaman en Kenny B. En ook in Nederland wordt ze gevraagd voor grote evenementen, zoals de support act voor Kumar Sanu. Binnenkort komt haar derde album uit, getiteld “Rock ur Rootz” met muziek van Shay Dee en gastbijdragen van Raj Mohan en Narsingh Balwantsingh. De launch van Rock ur Rootz zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari in Club Eclipse Rotterdam. Reden genoeg voor het Sarnámihuis om ArunA 5 vragen te stellen.

Lees verder

Pravini Baboeram: Waarom Zwarte Piet ook over Hindostanen gaat

“Als het je hier niet bevalt, rot je toch lekker op!”. Je zou denken dat dit een reactie is op het protest tegen Zwarte Piet. Het is echter een bericht dat ik ontving op de facebook pagina van Holi is geen Houseparty. Het laat zien dat racisme in Nederland niet alleen de Afro-gemeenschap treft, maar ook de Hindostaanse gemeenschap. Dat is een pijnlijke gewaarwording, als je altijd hebt gedacht dat Hindostanen als gelijkwaardige burgers en geaccepteerd werden gezien. Misschien nog pijnlijker voor veel Hindostanen, is het verband dat hiermee wordt blootgelegd tussen Zwarte Piet en Hindostanen. Hoe dan, vraag je je misschien af?

Lees verder

Sandew Hira – Eddy Jharap: Vertrouwen in eigen kunnen

Het Surinaamse bedrijf Staatsolie staat model voor een moderne industriële onderneming die in 25 jaar is uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven van Suriname met een aanzienlijke bijdrage aan de economie en de overheid. Met een omzet van US$ 270 miljoen (2006), een winst voor belasting van $ 165 miljoen en ruim 650 man personeel is Staatsolie een belangrijke pilaar van de Surinaamse economie en samenleving. Staatsolie doorstaat daarom met glans de vergelijking met inefficiënte, gesubsidieerde staatsbedrijven in veel ontwikkelingslanden. Opmerkelijk aan deze prestatie is het feit dat de onderneming geleid wordt door Surinaamse managers en rust op lokale kennis en know-how.

Lees verder

Column Sebieren Hassenmahomed – Aflevering 11: Zahiera: “Voedt God de apartheid?”

Zahiera was een peuter toen haar vader in de huwelijksboot stapte met zijn tweede vrouw Djamiela. Tot dan was ze verzorgd geworden door de zus van haar vader een Phoewa . De biologische moeder van Zahiera overleed toen ze maar twee weken jong was. Djamiela kreeg tien kinderen achter elkaar, tussen door zijn er nog drie kinderen in huis gehaald waarvan twee geadopteerd en eentje, een neef om naar de stad op school te gaan. Over haar rol in het gezin zegt ze: “Ik heb voor allemaal, met uitzondering van de jongste, gezorgd. Ik weet niet anders of ik werd in het huishouden ingezet door mijn moeder. Daarbij herinner ik mij niets aardigs van haar. Integendeel kneep ze mij vlakbij mijn mondhoek, trok aan mijn oor en haren.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 3: Holi in Luxemburg

Inmiddels alweer in de tweede maand dat ik woon en werk in Luxemburg. Hoewel ik in Luxemburg woon, ben ik inmiddels in Nederland terecht gekomen in een leuke juridische discussie over het Europees strafrecht. Een artikel met een collega in het Nederlands Juristen Blad (NJB) eind januari met als titel ’Rechtseenheid in het vreemdelingenstrafrecht’ heeft positieve reacties opgeleverd (twitter berichten). Inmiddels is er een tegenreactie op ons artikel gekomen van een jurist, die werkzaam is bij het gerechtshof in Amsterdam. Zij belicht een andere dimensie met als titel ‘Rechtseenheid in het vreemdelingenstrafrecht tussen de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie?’ Daar hebben wij op mogen reageren en liefhebbers kunnen deze discussie lezen in het NJB van 20 maart 2015.

Lees verder

Ashvin Ghisyawan: “Niet alleen het beeld is belangrijk, nog belangrijker is de beleving en de positieve energie die daarmee vrij komt.”

Fotograaf Ashvin Ghisyawan heeft al veel jonge Hindostaanse echtparen kunnen verblijden met zijn prachtige bruidsfoto’s. Zijn trouwreportages leggen emotionele momenten op artistieke wijze vast. Zijn werk verscheen onder andere in de Metro, de Telegraaf, Pleasure Magazine en Trouwen Magazine. Ashvins passie voor fotografie gaat echter verder dan bruidsreportages. In 2012 reisde hij naar India voor een special fotoreportage die resulteerde in een foto-expositie in het Museon. Momenteel neemt hij de fotografie voor zijn rekening van de campagne “Barhanti = Trots op Eigen Werk” van het Sarnámi Artist Network. Reden genoeg voor het Sarnámihuis om Ashvin 5 vragen te stellen.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 2: Collega

In de maand april kwam ik in de lift bij het Hof een oudere man (in de 50) tegen die op een Indiër leek. We raakten in gesprek en hij vertelde mij dat hij van oorsprong uit India kwam, maar de Franse nationaliteit heeft. Hij werkt al sinds 1999 bij het Hof bij de afdeling statistieken. Het was leuk om te zien dat er nog een collega is met een Indiase achtergrond bij het Hof. Al lopend naar mijn kamer maakten we een lunchafspraak. Een week later hebben we een goede lunch gehad met een goed glas witte wijn erbij. We spraken afwisselend in drie talen: Engels, Frans en Hindi. Ik kreeg een boeiend verhaal te horen over zijn leven, zijn emigratie van India naar Frankrijk en hoe hij bij het Hof in Luxemburg is terecht gekomen.

Lees verder

Baithak Sisters

Genre: Muziek – Baithak Gana Biografie The Baithaksisters bestaan sinds 2004 maar door de vele boekingen en bekendheid besloten ze om uit te breiden tot BaithakSisters&Co. Baithak sisters en Co bestaat iets meer dan een jaar. Deze band bestaat uit drie zussen en drie vrienden en Manager DJPRAKO Perkaas Badal. De drie zussen Anupma, Roshny […]

Lees verder

Ashwin Jaydee

Genre: Muziek – Dancehall & Reggae Biografie Jaydee is Ashwin R. en is in Rotterdam geboren. Hij komt uit een muzikale familie. Zijn oom speelt Indiase slagwerken en Ashwin gaat de kant van zijn oom op. Ashwin wordt geïnspireerd door Bollywood en de vele zangers en muzikanten. Via de oude platencollectie van zijn vader maakt […]

Lees verder

Asha Ghurahroo en haar passie

Asha Ghurahroo is een actieve kunstkenner en kunstliefhebber in Capelle aan den Ijssel. Zij organiseert op 7 juni een spetterende show in het Isala Theater in Capelle. Het Sarnámihuis steunt graag dit soort initiatieven. Asha vertelt meer over haarzelf en haar passie: dans. Sarnámihuis: Wie is Asha Ghurahoo? Asha Ghurahoo: Ik ben van Hindoestaanse afkomst […]

Lees verder

Aniel Algoe

Genre: Dans – Bharata Natyam Biografie I have been studying Bharata Natyam for over 15 years and did my primary training in Bharata Natyam under direct guidance of guru Smt. Madhoerie Jagmohan, who introduced this style of dance art in Suriname. Smt. Madhoerie Jagmohan’s learning was through the late guru Smt. Rajamani from Bangalore who […]

Lees verder

Ameeth D

Genre: Muziek – Bhangra Never fight in the name of religion , we all pray to the same god (Ek Onkar) – Ameeth D Biografie Bhangra MC werd geboren als Ameeth Durgaram op 18 Juni 1982 in Utrecht. De 28-jarige zanger groeide op temidden van musici, Zijn opa was een wel gewaardeerd Violist en accordeonist, […]

Lees verder

Aartie Jagmohan: Dance Company Madhoeri

Genre: Dans – Bharata Natyam Biografie Aartie Jagmohan is een inspirerende Indiase Dans Choreografe, Indiase dans Docent, Cultureel Theaterproducent en en vertolkster van de Indiase Dans en Cultuur in Nederland. Ze genoot toonaangevende Indiase Dans opleidingen op het gebied van Zuid Indiase Klassieke Dans (Bharata Natyam) in Nederland en India. Zowel in het binnen- als […]

Lees verder

Setish Bindraban

Genre: Muziek – Hindi Pop Biografie Setish Bindraban werd in 1970 geboren in Paramaribo, Suriname. Setish kwam al op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Hij is afkomstig uit een zeer muzikale familie. Setish stapte al op 10 jarige leeftijd de muziekwereld binnen. Dankzij de wijze raad en privé lessen van trompettist/arrangeur Baldoromero […]

Lees verder

Sandhya Manniesing

Dansschool Ghoenghroe ki Pukar Genre: Dans – Bollywood Biografie Dansschool Ghoenghroe ki Pukar (betekenis: ‘Roep van de dansbelletjes’) werd opgericht in het jaar 1999 als officiële Bollywood school voor filmdans in combinatie met Bharata Natayam en streetdance. Door gebruik te maken van verschillende soorten dans beoogt dansschool Ghoenghroe ki Pukar (GKP) een eigen stijl te […]

Lees verder

Rayen Panday

Genre: Cabaret Biografie Zaandammer en rechtenstudent Rayen Panday (1983) is een aanstormend cabarettalent. Op het Groninger Studenten Cabaret Festival won hij in 2008 de persoonlijkheidsprijs. Sindsdien doet hij veel stand-up en speelt hij op verschillende festivals en uitmarkten door het land. Op dit moment toert hij langs de Nederlandse theaters met zijn eerste avondvullende cabaretvoorstelling […]

Lees verder

Dutch Dholi

Genre: Bhangra Biografie Door de muzikaliteit van haar ouders is “Dutch Dholi” – Monique van Helden-Dihalu al op vroege leeftijd met muziek en zang in aanraking gekomen. Haar vader, Henry S. Dihalu, bespeelde diverse muziekinstrumenten met als hoofdinstrumenten de Harmonium en de Bul Bul Taran. Zingen was de grote hobby van haar moeder, Wilma H. […]

Lees verder

DJ Prako

Genre: Muziek Biografie DJ prako was started in 1999 by PERKAASH as a favourite pass time. The passion and knowledge of music was continuously requested To DJ gatherings for friend’s and family. Yet as his gained experience and recognition he realized that there was one overwhelming demand to start a professional business. Soon enough he […]

Lees verder

Theatergroep Surye

Trots op…Theatergroep Surye! Sarnámihuis is trots op…Theatergroep Surye! Theatergroep Surye staat onder leiding van Jane Kuldip Singh, die samen met Ashna Balak verhalen vertelt en door middel van theater en debat taboedoorbrekende onderwerpen aan de kaak probeert te stellen. Samen organiseren ze ook regelmatig debatten voor Hindostanen over cultuur, religie en tradities om meningen en […]

Lees verder

Sharda Dewie

Trots op…Sharda Dewie! Sarnámihuis is trots op…Sharda Dewie! Als halve finaliste van het Groninger Studenten Cabaretfestival stond deze Hindostaanse grappenmaakster in Utrecht, Zwolle, Breda, Den Haag, Enschede en Amsterdam met haar eerste try out voorstelling : “Liefde is economie”. Ze studeert geneeskunde en is voorzitter van het Haags Comedy Festival, een platform waar men comedy […]

Lees verder

Dansschool Pretima ke Dewashrie

Poernima Gobardhan Dansschool Pretima ke Dewashrie Genre: Dans – Bollywood “ Ik ben een grote voorstander voor mensen die zich bezig houden met het behoud en het benutten van het Surinaams Hindostaans erfgoed. Sarnámihuis.nl is hier natuurlijk volop mee bezig. Maar iedereen kan zich hier voor inzetten, dit kan op verschillende manieren, maar de beste […]

Lees verder

Farida Nabibaks

Bespiegelingen van filosoof en kunstenares Farida Nabibaks Mijn naam is Farida Nabibaks en ooit heb ik in Faya, tot nu toe de enige musical met Suriname als onderwerp, de rol van Indra, het Hindostaanse meisje mogen spelen. In het echt is mijn identiteit wat complexer: ik heb een Hindostaanse vader en een Creoolse moeder. Aan […]

Lees verder

Pushpita Awasthi – Het beeld in de rots

Hoogleraar, dichter, redactrice, fictieschrijfster, vertaalster, taalkundige, diplomaat, Hindi ambassadrice en organisator bij uitstek, Pushpita overstijgt de categorieën. In haar gedichten klinken de gewone, hedendaagse ervaringen door in de mystieke poëzie van Kabir en de liefdespoëzie van Sanskriet dichter Jaidev. Natuur en liefde, de thema’s van haar poëtische expressie, lijken vaak in elkaars verlengde te liggen. Ze heeft gewerkt in India, Zuid- Amerika en in Europa. Liefde en de natuur zijn twee belangrijke thema’s in Pushpita’s gedichten. Er is een onbestemd gevoel van tijdloosheid als het gaat om de innerlijke wereld van haar ervaring, waarmee ze de bekende regels van tijd en ruimte tart.

Lees verder

Padmini Kanhai-Mishre – The Chandrashekhar-Sharma Story

Op 2 oktober 1893 vertrok Chandrashekhar-Sharma vanuit India op 22-jarige leeftijd als contractarbeider naar het toenmalige Brits Guyana. In tegenstelling tot andere contractarbeiders gaat Chandrashekhar-Sharma niet de landbouw in, maar opent hij een drukkerij in Guyana. Hij gaat naar Suriname waar hij ook een drukkerij opent. In 1910 vertrekt hij naar India en keert na twee jaar terug naar Guyana. In 1920 gaat hij voor de tweede keer naar India waar hij zich verdiept in de Arya Samaj. Terug in Guyana en later in Suriname wordt hij een belangrijke propagandist voor de Arya Samaj. In 1936 gaat hij definitief terug naar India, maar onderhoudt een briefwisseling met zijn kinderen.

Lees verder

Jan Schalkwijk – Ontwikkeling van de zending in het zuid-caraïbisch gebied

Het boek van Jan Schalkwijk is de eerste studie die zo uitgebreid aandacht schenkt aan een groep Hindostanen die nauwelijks aan bod komen in de geschiedschrijving: de Christenen, en vooral de stroming van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Schalkwijk put uit bronnen van het EBG-archief. Hij beschrijft het dagelijkse leven van de zendelingen en het contact met Hindostanen. De verslagen van dat contact geven ons een beeld van hoe Hindostaanse voorlieden aankeken tegen de zendelingsdrift. Zijn boek zit vol van dit soort detailbeschrijvingen die een levendig beeld geven van het leven van Hindostanen in de verschillende fasen van de geschiedenis. Het is een geschiedenis van Hindostanen bekeken vanuit de bril van de zending, maar daardoor niet minder relevant. De feiten die vermeld worden over dit leven zijn vaak niet te vinden in andere archiefbronnen.

Lees verder

Lalla Rookh Museum

Het Sarnámihuis werkt samen met Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) aan het Lalla Rookh Museum. Dit museum is een initiatief om op de eerste plaats invulling te geven aan de behoefte binnen de Hindostaanse gemeenschap voor een eigen museum waar de geschiedenis van deze bevolkingsgroep een plaats krijgt. Zo’n museum is gebasseerd op twee belangrijke […]

Lees verder

Column Anita Nanhoe – Aflevering 10: Dewki – ‘Wat moest, dat moest!’

In de loop der jaren heb ik vaak het voorrecht gehad om mensen uitgebreid te spreken over hun levensloop. Al deze mensen zijn in de gesprekken erg open geweest, velen ook over hun seksualiteitsbeleving. Een interessant vraagstuk vind ik de plaats van seksualiteit in de levens van verschillende generaties. Een rode draad daarin is wel dat de beleving van een relatie sterk samenhangt met de seksualiteitsbeleving. De komende maanden wil ik u meenemen naar de seksualiteitsbeleving van (geanonimiseerde) vrouwen en mannen van verschillende generaties. In de verhalen tracht ik de beleving van de persoon weer te geven. Dit eerste verhaal gaat over Dewki.

Lees verder

Column Shantie Sieuw – Aflevering 4: Achter de schermen van het Jagannath Ratha Yatra 16-8-2015

Zondag 16 augustus 2015 was het een onvergetelijke feestdag van Shri Jagannath. Heer Jagannath is de Heer van het universum (Jagat: universum, Nath: Heer). Dit is één van de vele namen van Shri Krishna. Een Ratha Yatra festival georganiseerd door mijn vrienden van het Bhakti Yoga Center Rotterdam met als thema Vrede en Eenheid. Tegenwoordig is dit ver te zoeken in de maatschappij. We leven voortdurend in een wereld van conflicten en dualiteiten. Zoveel oorlogen, miljoenen vluchtelingen, natuurrampen en ellende. En dan nog niet te spreken over de negatieve karma van mensen. De grootste vervuiling is de zonde van de mensen op deze aarde.

Lees verder

Column Shantie Sieuw – Aflevering 3: Internationale Yogadag

21 juni 2015 was het een historische dag in de geschiedenis. Niet omdat het Vaderdag was, niet omdat het de start van het zomerseizoen was, maar omdat het Internationale Yoga Dag was. Yoga, een eeuwenoude wijsheid vertaald naar de 21ste eeuw. De Verenigde Naties heeft 21 juni 2015 uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. De premier van India, Narendra Modi lanceerde vorig jaar een oproep aan de VN voor het houden van een internationale yoga-dag. Zo’n 177 landen steunden zijn oproep en kozen 21 juni als datum. Een geweldig thema; ‘ Peace in oneself, peace in the world ”.

Lees verder

Column Shantie Sieuw – Aflevering 2: Bhakti Yoga Center Rotterdam

Tijdens mijn zoektocht naar nieuwe activiteiten voor onze vereniging, kwam ik in aanraking met Stichting Bhakti Holland. Omdat H.C. Vereniging Jyoti in de toekomst ook lezingen gaat organiseren met een spiritueel tintje, heb ik mij afgelopen maanden verdiept in deze organisatie. Wat een bijzondere ervaring.

Stichting Bhakti Holland, ook wel Gaudiya Vaisnavisme in de lage landen genoemd, is een stichting die gerund wordt door vrijwilligers, die zich toegewijde van heer Krishna noemen. Zij leven en handelen in naam van heer Krishna. Zuivere Vedische kennis en cultuur overbrengen dat is één van hun doelstellingen. Elke activiteit is gelinkt aan heer Krishna om zo uiteindelijk tot spirituele bevrijding ( moksha ) te komen.

Lees verder

Column Shantie Sieuw – Aflevering 1: Vrijwilligerswerk en Hindoestanen in Rotterdam

Daar zit ik dan. In alle rust met mijn laptop thuis op de bank in Rotterdam Spangen op de vijfde verdieping in mijn ‘torentje’. Ik kijk uit naar de Skyline van Rotterdam, het puntje van de Erasmusbrug is nog net te zien. Zie nu pas dat het gebouw van de Nationale Nederlanden net iets groter is dan The Manhattan Hotel. Aelbrechtkade aan de overkant met de Mevlana Moskee erop en de Mathenesserbrug op rechts. Ja ja, ik ben een Rotterdammer. Geboren en getogen. Hindoestaanse. Opgegroeid op de Kruiskade en leren genieten in Spangen. Al 10 jaar woon ik hier gelukkig aan de Schieoevers. Heb ik wat te vertellen? Jazeker. Ik ben niet het meest slimste meisje van de klas, maar ik wil wel bijdragen aan de ‘zichtbaarheid’ van de hindoestanen in Rotterdam.

Lees verder

Individuele ontwikkeling van Surinaams Hindoestaanse vrouwen van middelbare leeftijd

Op zondag 5 april 2015 heb ik als Secretaris van H.C. Vereniging Jyoti, de Vrouwen Wellnessdag georganiseerd in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep was: vrouwen van middelbare leeftijd (55+), die niet altijd de gelegenheid hebben voor Wellness behandelingen. Dit kan door drukte i.v.m. werk, huishouden, gezin onderhouden, andere nevenactiviteiten en sociale verplichtingen. Tijdens het organiseren van deze Wellnessdag kwamen bij mij vele vragen naar boven. Hoe deden onze deelnemers dit vroeger? In Suriname? Mochten de vrouwen überhaupt hier tijd en geld aan besteden van hun ouders en later van hun partners? Wat doen de vrouwen tegenwoordig aan hun lichaam en gezondheid? Zien zij schoonheidsbehandelingen als een luxe en geven zij hier prioriteit en aandacht aan?

Lees verder

Sarnámihuis faciliteert discussie over Holi

Naar aanleiding van de discussie over Holi en de wijze waarop verschillende organisaties ervoor kiezen het Hindoefeest in de zomer te vieren, heeft Sarnámihuis als online community voor de Hindostaanse gemeenschap besloten de actiegroep Holi is geen Houseparty technisch te faciliteren middels deze ruimte op de website. Het doel hiervan is om ruimte te bieden […]

Lees verder

Jagans verhaal

India heb ik verlaten vanwege huwelijksproblemen. Mijn vrouw was 12 jaar oud. Elke keer als ik haar benaderde, verzette zich. Vandaar dat ik dacht dat het huwelijk geen waarde had voor mij. Ik liep weg zonder het iemand te vertellen.
Mijn taak in India was om het vee te laten grazen. Ik was de enige zoon. Mijn vader had 25 Bigha (10 hectare) aan land en arbeiders om op zijn akkers te laten werken. Toen ik mijn vrouw opnieuw benaderde vertelde ze me om het niet opnieuw te proberen. Ik antwoordde: “Ik wil het, dus waar anders kan ik gaan?” Haar antwoord was: “Je kunt gaan en staan waar je wilt”. Dus heb ik besloten om te vertrekken en ging naar het station. Daar ontmoette ik een werver die vroeg of ik een baan wilde. Ik antwoordde: “Ja”.

Lees verder

Grote Holi Phaguwá parade in New York door organisatorische vete geannuleerd

In New York City woont een grote Hindostaanse groep mensen die afkomstig is uit Guyana en Trinidad. Ze worden Indo-Carribeans genoemd. In New York City telt de in Guyana en Trinidad geboren bevolking in 2014 227.582 mensen. Dit is de 3e hoogste in het buitenland geboren bevolking in New York City. Het grootste gedeelte van deze groep heeft zich gevestigd in het stadsdeel Queens. Meer dan de helft van alle Guyanese immigranten en 40% van alle Trinidadiaanse immigranten in de Verenigde Staten wonen in New York City. Net zoals in alle diaspora-landen komt de Indo-Caribische bevolking in New York bij elkaar om Holi Phaguwá te vieren. In een uitbarsting van kleur en vrolijkheid wordt de komst van de lente gevierd. Tevens wordt er een grote parade gehouden.

Lees verder

Is Fiji’s culturele Girmit identiteit het redden waard?

Tussen 1879 en 1916 zijn er 60.500 mensen uit India namens de koloniale regering van Fiji naar Fiji vervoerd , meestal in het voordeel van de Colonial Sugar Refining Company (MVO). Deze had en quasi-monopolie aangenomen op de suikerindustrie, omdat gouverneur Gordon ze had uitgenodigd in Fiji. Het transport van de Indiërs naar Fiji was geen geïsoleerd incident , maar was een klein deel van de veel bredere arbeidstransport van de zwarte en Aziatische mensen door de Europeanen toen ze hun koloniserende vleugels spreidden. Dit kort nadat Columbus Amerika blijkbaar ‘ ontdekte ‘ in 1492.

Lees verder

Onzichtbare Hindostanen in New York

Vaak horen we klachten over de onzichtbaarheid van de Hindostaanse bevolking in Nederland. We zijn niet de enige in de diaspora met deze klacht. Toevallig kwam ik een artikel tegen in The Washington Post. Het beschrijft hoe een journalist (Ray Cavanaugh) de Indo-Guyanese bevolking ontdekt in Queens, New York. Deze groep Hindostanen vertegenwoordigd samen met de Indo-Trinidadianen een populatie van ongeveer 400.000 mensen. Een significant cijfer en toch had de schrijver nog nooit gehoord van deze groep.

Lees verder

Verhalen van Hindostaanse dwangarbeiders

Ik ben Roy Badrisingh en ben vrijwilliger voor het Global Indian Diaspora project. Een van de thema’s waar ik me bezig mee hou, is contractarbeid (eigenlijk dwangarbeid) die tussen Suriname en India heeft plaatsgevonden. Ik zal me o.a. bezig gaan houden met het verzamelen van belangrijke verhalen van contractarbeiders zelf en ze delen met onze lezers. Zoals is aangegeven in de vorige nieuwsbrieven, heb ik contact met schrijver/filmmaker Satish Rai uit Sydney, Australie. Satish is geboren in het diasporaland Fiji en heeft er mede voor gezorgd dat er verhalen van contractarbeiders zijn gepubliceerd.

Lees verder

De relatie met Fiji en Suriname

Tussen 1879 en 1916 zijn er 60.500 Hindostanen vanuit India naar Fiji gegaan. Satis Rai is een journalist, film- en TV producent die veel schrijft en publiceert over Hindostanen uit Fiji. In een kort artikel over de mlitaire coup op Fiji legt hij uit hoe het allemaal begon en hoe de stand van zaken is op dit moment met de Hindostanen in Fiji. Het land kent een roerige recente geschiedenis die gekenmerkt is door coupplegingen. Deze hebben zeer nadelig uitgepakt voor de Hindostaanse bevolking. Er komen spannende tijden aan met het oog op de naderende verkiezingen.

Lees verder

Hindostanen uit Fiji op zoek naar hun roots

In het kader van het project Global Atlas of the Indian Diaspora heeft Roy Badrisingh contact gezocht met Dr. Satish Rai. Satish is geboren in Fiji en is een nakomeling van de Indiase contractanten die tussen 1879 en 1916 naar Fiji zijn gekomen. Fiji is een eilandengroep dat ligt in Oceanië, ten noord-oosten van Nieuw-Zeeland. De Indo-Fijians, zoals ze genoemd worden, hebben de laatste decennia door politieke omstandigheden een rumoerige tijd achter de rug. Velen van hen zijn geëmigreerd naar Canada, Amerika en Australië. Satish Rai is een van hen. Dr. Satish Rai is een film/ tv-producent en een gemeenschapsontwikkeling professional. Hij heeft toneelstukken, een roman en een aantal artikelen voor boeken geschreven.

Lees verder

Sarnámihuis gaat internationaal

Roy Badrisingh heeft een Hindostaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft al vroeg zijn interesse in de Hindostaanse cultuur vertaald naar reizen in India. Roy heeft contact opgenomen met het Sarnámihuis en is nu trekker van het project Global Indian Diaspora. Met dit project wil het Sarnámihuis onderdeel zijn van een global netwerk van de Hindostaanse diaspora. Er zijn internationaal reeds tal van organisaties actief op globaal niveau. Het Sarnámihuis wil geen nieuw netwerk opzetten, maar contacten onderhouden met bestaande netwerken. Satis Raj uit Fiji had al langer contact met Roy. Satis is onlangs gestart met de publicatie van een digitaal tijdschrift The Global Indian Journal. Roy zal vanuit het Sarnámihuis zorgen voor bijdragen aan dit tijdschrift.

Lees verder

Column Jaswina – Aflevering 4: De verdwenen clown

Het is opvallend dat het aantal kinderfilms in Bollywood zeer gering is. Toch komen kinderen regelmatig in Bollywoodfilms voor. Meest bekend is dat de hoofdpersonage vanaf zijn kindertijd wordt geïntroduceerd, in bijvoorbeeld flashbacks of een chronologische sequentie en tot zijn volwassenheid wordt gevolgd. Daarbij is het opvallend dat de kinderen niet in hun kinderlijkheid worden neergezet maar als kleine volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende film Hum (1991) waarin de hoofdpersonage als kind heel hard moest werken en honger leed, wat de kijker ziet door middel van flashbacks. Deze flitsen moeten duidelijk maken waarom de hoofdpersonage als volwassen man bepaalde keuzes maakt.

Lees verder

Column Jaswina – Aflevering 3: Beeld, verbeelding en het zelfbeeld

Nog niet zo lang geleden werden Indiërs in het westen niet bepaald positief in Bollywoodfilms verbeeld. Ze waren de Indiase taal en cultuur vergeten, sterker nog, ze keken neer op alles wat Indiaas was. Een bekende film waarin dit beeld tot uitdrukking wordt gebracht is Purab aur Pacchim (1970), waarin de hoofdpersonage Bharat naar Engeland gaat en een tijd bij een vriend van zijn overleden vader logeert. De vriend is getrouwd met een verwesterde Indiase vrouw en heeft verwesterde kinderen. Dochter Preeti heeft blond haar, drinkt, rookt, feest (overigens net als alle andere Indiase jongeren in de film).

Lees verder

Column Jaswina – Aflevering 2: De onteerde vrouw

Op tien maart 2015 zond NPO 2 de spraakmakende in India verboden documentaire India’s Daughter uit. De documentaire ging over de brute groepsverkrachting van Jyoty Singh, een 23 jarige studente in Delhi, in een rijdende bus waar ze op een avond na een bioscoopbezoek met een vriend in was gestapt. De documentaire zette mij weer aan het denken over dit onderwerp. Want deze zaak en de documentaire heeft over de positie van de vrouw veel stof doen opwaaien, niet alleen in India, maar ook binnen de Hindostaanse gemeenschap in Nederland. Vrouwen roepen om gelijkwaardig- en rechtvaardigheid. Petities doen de ronde, voorlichtingfilmpjes doen via social media ronde, en worden flink bekeken en geliked.

Lees verder

Column Jaswina – Aflevering 1: Het filmparadijs

Bollywoodfilms. Als kind fascineerden die mij enorm. Ook al begreep ik er vaak niets van. Maar de zang en de dans, de kleurrijke kleding, de spannende geluiden op de momenten waarbij ik geacht werd stil te zijn – juist dan wilde ik weten wat er gebeurde en wat er werd gezegd – namen mij mee naar een andere wereld. Een wereld die ik deels herkende, maar deels ook vreemd was. De herkenning zat in de uiterlijke kenmerken van de personages en de traditionele kledij. Het vreemde zat in de gebruiken en tradities die in de films te zien waren en in de taal. Vaak werd van mij verwacht dat ik de inhoud zelf zou kunnen plaatsen. Na drie keer – zonder dat het mij ooit begon te vervelen – dezelfde film gezien te hebben, lukte dat aardig. En zonder dat ik het door had leerde ik de taal die er gesproken werd in de films te begrijpen.

Lees verder

Column Sebieren Hassenmahomed – Aflevering 10: Vera: “Heeft een ‘Buitenvrouw’ recht op dezelfde bejegening als ‘Onze man’?”

Vera komt uit een gezin van vijftien: moeder, vader en dertien kinderen waarvan zeven jongens en zes meiden. Zij is de oudste dochter na twee zonen en ze verschillen ongeveer een jaar. Bij haar geboorte kreeg ze de naam Soeroedjdei. De vroedvrouw vond het moeilijk om uit te spreken dus voegde ze een makkelijke naam toe: Vera. Zo gaat ze al bijna tachtig jaar door het leven, hoewel het niet op haar boekje staat. Na haar pensionering als docente in Suriname heeft Vera nog twaalf jaar in Nederland gewerkt als steun en toeverlaat van een directeur.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 1: Werken voor een EU instelling: de ervaringen als expat in het buitenland

Voor de komende 6 maanden ben ik werkzaam als referendaris in het kabinet van de Nederlandse rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet erop dat instellingen van de Europese Unie en de lidstaten het recht van de Europese Unie op de juiste manier toepassen. Het Hof is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Als het Hof uitspraak doet, dan is dat altijd bindend. Bij het Hof is per lidstaat 1 rechter benoemd (dus in totaal zijn er 28 rechters). De rechters werven hun medewerkers rechtstreeks aan om hun kabinetten te vormen. Deze bestaan uit 3 tot 4 referendarissen en 2 tot 3 secretaressen.

Lees verder

Anand Dwarka

De jonge kunstenaar Anand Dwarka (33) is altijd zich zelf. Dwarka heeft een bepaalde onschuld over zich heen, die alle deuren openen als hij begint te praten, vooral als hij Sarnami begint te spreken. Dwarka is in zijn werk als kunstenaar en als persoon enorm gegroeid. Hij is gegroeid van een schuchtere jongen naar een […]

Lees verder

Rishi Chamman

Genre: Film Biografie Rishi Chamman is een 34-jarige schrijver/regisseur van documentaires, films en commercials. Gespecialiseerd in het vertellen van verhalen over menselijke verhoudingen. Beïnvloed door cultuur, omgeving of verlangens. Op het eerste gezicht verschillende disciplines, maar door hem benaderd vanuit hetzelfde uitgangspunt. Rishi: “Door middel van een goed verteld verhaal iemand iets laten voelen, inspireren […]

Lees verder

Rekesh Dukaloo

Genre: Muziek – Reggae/Indian “Probeer je grenzen te verleggen en vertrouw op jezelf. Laat andere mensen je nooit afschrikken zolang je dingen niet ervaart. Tegenslagen heb je overal zitten, maar met muziek is het net ietsje anders zoals Bob Marley ooit zei: “One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.” […]

Lees verder

Mr. Z

Genre: Muziek – Dancehall “Ontwikkel jezelf breder dan dat je bent, ben je Hindoestaan, dan ontwikkel je je breder als een Hindoestaan, dan gaan er nog meer deuren open om je doel en dromen te bereiken, steun je medemens, en blijf dromen en ga ze achterna want alles is mogelijk, maar wat je doet, vergeet […]

Lees verder

OHM documentaire Tetary: Over strijd, moed en opoffering

In 2013 heeft de OHM een tweedelige documentaire uitgezonden over Janey Tetary. “Op 1 en 8 juni 2013 wordt een tweedelig docu-drama uitgezonden over een bijzondere episode uit de geschiedenis van Surinaamse Hindoestanen: de periode van contractarbeid en met name de opstand op werkkamp Zorg en Hoop in 1884. Dit jaar is het 140 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders aankwamen in Suriname om te werken op de plantages waar vroeger tot slaaf gemaakte Afrikanen hebben gewerkt.”

Lees verder

De Juli moorden

Morgen, precies 110 jaar geleden, werd op plantage Mariënburg een opstand neergeslagen waarbij Nederlandse kolonialisten 24 Hindostanen in koelen bloede hebben geëxecuteerd. Dr. Radjinder Bhagwanbali heeft in zijn boek “Tetary – de koppige” een gedetailleerde beschrijving gegeven van deze opstand. In 1902 was Mariënburg de grootste plantage van Suriname. Ze was eigendom van de Nederlandse […]

Lees verder

Tanya Sitaram: jonge opkomende historica van de Hindostaanse geschiedenis

Tanya Sitaram is een jonge opkomende historica van de Hindostaanse geschiedenis in Suriname. Hier volgt een kennismaking met een jongedame die in de komende jaren veel van zich zal laten horen op het gebied van de Hindostaanse geschiedschrijving. Tanya Sandhya Vijantie Sitaram is geboren op 15 december 1982 te Paramaribo. Ze is werkzaam bij het […]

Lees verder