Prem Dihal: Hindostanen en hun oude sieraden

Reacties zijn gesloten

In het kader van de ontsluiting van de tastbare erfgoederen van de Brits-Indische contractarbeiders in Suriname is er momenteel een inventarisatieonderzoek gaande naar de oude sieraden die deze contractarbeiders meenamen. Met een schuin oog wordt ook naar andere diaspora-landen zoals Guyana, Trinidad en Fiji gekeken.

Gaandeweg lijkt het erop dat de kennis over deze sieraden versnipperd is en nog aanwezig is in Suriname en Nederland. Mede door de versnippering is het wel moeilijker om onderzoek te doen.

Na een eerste inventarisatie werden 81 namen gevonden. Van meer dan 75 procent is de identiteit al achterhaald, maar er zijn nog enkele onbekende sieraden:

  • Waarvan er nog namen zijn maar geen voorbeelden (foto of exemplaar).
  • Waarvan er foto’s/exemplaren zijn maar nog geen bijbehorende naam.
  • Zijn er nog meer sieraden? Hoe komen we daarachter? Literatuur- en internetonderzoek levert gaandeweg steeds minder op.

De identificatie van de laatste tien tot twintig procent loopt stroef en daarom is het verzoek aan u om contact op te nemen met mij als u denkt met uw kennis een bijdrage te kunnen leveren aan het ontsluiten van het ‘tastbare erfgoed’, in dit geval van de Hindostanen. Het resultaat wordt te zijner tijd, zonder winstoogmerk, gepubliceerd.

Kunt u helpen?

Neem contact op met Prem Dihal via premdihal@gmail.com of stuur een foto met naam van het (oude) sieraad van de kantraki’s.

Alvast dank voor de te nemen moeite!

Prem Dihal

Paijná: een enkelsieraad die de contractanten meenamen naar Suriname. Foto Prem Dihal, 2023