Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 40: De jacht op de hindoestaanse stem

Reacties zijn gesloten

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 21 maart 2018 mogen wij gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Het zoemt weer in de gemeenschap over de nieuwe kandidaten en zelfs nieuwe politieke partijen.  Dat wij gaan stemmen is ontzettend belangrijk. Hierdoor kunnen wij invloed uitoefenen op de gang van zaken in de gemeente waar wij wonen. Echter er vinden ingrijpende veranderingen plaats. De wereld om ons heen is op hol geslagen en is stevig aan het “verrechtsen”. Ook in Nederland. Denk aan de PVV, FvD (de homeopathische verdunning van de Nederlandse samenleving), Alt Right ( Erkenbranders, die streven naar een etnisch homogeen Europa) en de omme draai van het CDA. De gemeenschappelijkheid zit hierin dat deze partijen niet sympathiek staan tegenover migranten. De vraag is dan ook: wie komt op voor de allochtonen?

Je stemt op een partij omdat die past in je visie over de inrichting van de samenleving. Die visie kan gebaseerd zijn op je religieuze overtuiging of een ideologie. Anderen stemmen weer op een partij die meer past bij de maatschappelijke positie die je op dat moment inneemt. De meeste hindoestanen die rond  1974 naar Nederland vertrokken en voor zover gingen stemmen waren niet ideologisch gemotiveerd. Ze stemden op een bekend ( hindoestaans) gezicht. Uit onderzoek blijkt dat dat inmiddels is verminderd. Het stemmen op een bekend gezicht is niet meer vanzelfsprekend. Het is meer een samenspel tussen een heldere visie voor Nederland, duidelijke standpunten en herkenbare gezichten.

Over het aantal hindoestanen in Nederland ontbreken harde cijfers. Ik zal dan ook uitgaan van schattingen die door anderen zijn gemaakt. Als we uitgaan van een grove schatting wonen er ongeveer 150.000 hindoestanen in Nederland. Hiervan is stel 100.000 stemgerechtigd? De opkomstpercentage is ongeveer 30% onder de hindoestanen en dit levert landelijk 30.000 stemmen op. De kiesdeler van de landelijke verkiezing was bij de laatste verkiezing  70.106. Dit levert dus nog geen  ½ zetel op. Ook als je de cijfers zou manipuleren dan haal je de landelijke kiesdeler niet. Kortom landelijk is  de invloed van de hindoestaanse stem uitermate marginaal. Hoe zit dat in Den Haag? Bij de laatste verkiezingen was de opkomstpercentage 51,34% en de kiesdeler 4470. Van de ongeveer 50.000 hindoestanen die in Den Haag wonen, zal stel 30.000 stemgerechtigd zijn? Bij een opkomst van 100% levert dit in totaal (uitgaande van de kiesdeler van 2014) ongeveer 6,5 zetels op. Uitgaande van de landelijke trend met een opkomst van 30% levert dit 9000 stemmen op. Dit is dus net 2 zetels. Ook hier geldt dat als je de cijfers zou manipuleren er geen grote verschuivingen optreden. Maar toch, elke stem telt en kan doorslaggevend zijn.

Decennia lang waren de belangen van de hindoestanen in goede handen bij de PvdA. Maar wat waren die belangen? Niets bijzonders. Klein bier, vergeleken met de economische – en culturele belangen van de autochtone Nederlanders.  Wat wij wilden waren eigen gesubsidieerde instellingen, vieren van de (religieuze)  hoogtijdagen, subsidies voor kleine activiteiten, zoals  een Hindi – cursus of iets dergelijks. Op die activiteit verscheen dan een PvdA politicus, sprak zalvende woorden, stak veren op de hoed van de prominenten en de stemmen gingen naar de PvdA. De meest gekozen hindoestaanse politici in Den Haag komt van de PvdA. De belangen zijn echter niet verandert. Maar de PvdA is niet meer een vanzelfsprekendheid. Zeker niet onder de jongeren. Ook de jeugd is verrechts en de PvdA heeft haar appellerende karakter verloren. En dat is een gemiste kans. In de gemeenteraad van Den Haag en in het college van B&W zijn anno 2018 hindoestanen aanwezig. De meesten kwamen met hoge aantallen voorkeurstemmen van de hindoestanen in de gemeenteraad en zo ook in het college. En ik ben van mening dat dit ook verplichtingen schept richting die hindoestaanse kiezers. Was hun aanwezigheid in de gemeenteraad en in het college merkbaar voor de hindoestanen? De meeste instituties – en ik ga dan terug vanaf 1974 – werden gesticht in een periode dat er geen hindoestanen noch in de gemeenteraad noch in het college vertegenwoordigd waren. De ontmanteling van die instituties heeft juist plaatsgevonden in een periode dat er wel hindoestaanse vertegenwoordigers waren. Juist deze instituties zijn zo belangrijk voor de integratie en je thuis voelen in Den Haag.

Het CDA, Christen-Democratische Appèl, doet een beroep (appèl) op de christelijke waarden voor de inrichting van de samenleving. Dank zij de stemmen van de allochtonen op de lijst van het CDA in Den Haag vergaarden zij bij de laatste verkiezingen drie zetels. Dit was essentieel voor deelname in het College. Wat hebben wij hiervan gemerkt? Ik zie tal van promotie filmpjes langskomen? Wat hebben wij aan parkeerplaatsen en horeca ergens in de stad? Het CDA wordt ingedeeld in het rechtse blok van de PVV en FvD. Geen fijn gezelschap. Waar in Den Haag de migrantenstem een noodzaak was voor deelname in het college, zette het CDA zich landelijk af tegen de migranten. Een garantie voor meer stemmen en dus deelname aan de regering. Denk aan het pleidooi voor de Nederlandse cultuur, het zingen van het volkslied en de Nederlandse vlag. Op zich niets mis mee, maar het nadrukkelijk benadrukken ( appelleren) van deze zaken is ingegeven door vrees voor de allochtonen. Ik hoop dat het CDA Den Haag hiervan afstand neemt. Helaas merk ik daar niet veel van.

De oprichting van de nieuwe partijen zie ik als een signaal aan de gevestigde politieke partijen. De migranten herkennen zich niet in het programma van de verschillende politieke partijen. Zeker niet in de culturele paragraaf. Als een nieuwe partij met één zetel in de raad komt is de rol erg marginaal. Ik vind het zonde van alle energie en geld.

Ik heb met name de cultuur paragraaf van het verkiezingsprogramma bestudeerd van de politieke partijen in Den Haag. Ik weet dat je het programma in op 22 maart 2018 in de prullenbak kunt donderen, maar toch. In geen enkel programma is rekening gehouden met de cultuur van de migranten. Het zijn prachtige volzinnen, maar ik herken mij absoluut niet. Dit ondanks de grote demografische verschuiving in Den Haag. Ongeveer 53% van de Haagse bevolking heeft een niet westerse achtergrond.  Daarom heb ik een eisenpakket samengesteld waarom ik op een partij zou moeten stemmen. En het stellen van eisen, daar is niets mis mee. Ik heb de volgende  eisen.

  1. Een lector aan de Haagse Hoge School €   000
  2. Een cultuur en geschiedenis instelling € 300.000
  3. Viering Ied €   000
  4. Viering Holi €   000
  5. Viering Diváli €   000
  6. Herdenking 5 juni 1873 €   000

In totaal een bedrag van € 530.000. Is dat veel geld? Als u bedenkt dat er jaarlijks aan bijna € 52.000.000 aan kunstsubsidies wordt gegeven dan kost mijn eis ietsepietsie meer dan 1%. Geen onredelijke eis toch voor een groep die voor meer dan 10% deel uit maakt van de gemeente Den Haag en ook belasting betaalt? U mag beslissen.

Reacties zijn gesloten.