Rieshma Badloe: Lichtpuntjes in Coronatijd

Reacties zijn gesloten

Met Diváli mis ik nog altijd de sfeer van het feest in Suriname. De voorpret, de voorbereidingen geven je al een gelukzalig gevoel. Vergelijk het maar met Kerst. Op de dag zelf kun je zo intens genieten van de vele dia’s (lichtjes) in de donkere nacht, die op de balkons en in de tuinen worden aangestoken onder het genot van de bijzondere vegetarische hapjes die speciaal zijn bereid. Als kind probeerde je ervoor te zorgen dat de dia’s zo lang mogelijk bleven branden door steeds geklaarde boter (ghee) bij te doen. Dat brengt namelijk geluk wordt gezegd. Lessen leren of huiswerk maken bij het licht van een dia zou ook heel goed voor je intellect zijn volgens mijn ouders.

Op 14 november a.s. is het Diváli. Het feest van het licht welk jaarlijks door Hindoes wereldwijd wordt gevierd. Een bezinningsmoment, waarbij het licht als overwinning van de duisternis wordt gezien. Het is één van de belangrijkste hoogtijdagen voor Hindoes. De boodschap van dit feest wordt via diverse betekenisvolle verhalen verteld. Dat het licht ten alle tijde zegeviert staat in elke uitleg centraal.

Diváli een afkorting van het Sanskriet woord Deepavali betekent letterlijk rij of snoer van lichtjes. Rijen dia’s worden met Diváli aangestoken, ronde potjes van aardewerk met een katoenen lont gedompeld in geklaarde boter. Symbolisch staan deze lichtjes voor de mens. Licht, energie is in elk van ons aanwezig en is nodig om in het dagelijks leven adequaat te kunnen functioneren. Dit innerlijk licht heeft onze aandacht nodig. Dat wil zeggen dat we voortdurend kritisch dienen te reflecteren op ons denken en handelen. Ook in het onderwijs is hier steeds meer aandacht voor. Wie ben ik? Die introspectie is noodzakelijk in ons proces van menswording.

Het snoer van lichtjes staat voor verbinding. Met elkaar leven in harmonie en verbondenheid, tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en andere levende wezens, immers wij zijn allemaal onderdeel van hetzelfde universum. Dit is waartoe Diváli de mens oproept.

Een andere uitleg houdt verband met de invloeden die veranderingen in de natuur hebben op ons. Niet zomaar wordt Diváli rond oktober, november gevierd. De natuur verandert, de winter gaat in, dagen worden korter en nachten langer. Deze verandering is van invloed op de mentale gesteldheid van de mens, we zijn minder fit, kunnen somber worden en zelfs depressief. Met het aansteken van een dia wordt het belang van licht op een fysiek en mentaal gezond leven benadrukt.

Voor ons allen geldt dat het leven vele uitdagingen kent, zowel individueel als collectief.  Destructieve eigenschappen als angst, haat, jaloezie, hebzucht, discriminatie en egoïsme liggen voortdurend op de loer. Gevolgen zijn niet te overzien wanneer emoties niet meer beheersbaar blijken, zie de huidige gebeurtenissen in Frankrijk. Dichtbij huis zijn ook diverse voorbeelden van misstanden te zien. Bovendien hebben we te maken met Corona en de gevolgen ervan. Het raakt ons allemaal, het gaat gepaard met veel leed, angst en onzekerheid. Kortom onzekere tijden waarin het enorm lastig is om nog bewust te zijn van ons innerlijk licht en kracht. En toch is het juist nu zo noodzakelijk onszelf niet te verliezen in al die negativiteit. We hebben elkaar hard nodig, zeker in deze tijden!

Zoals het metaforisch wordt uitgedrukt; “Wij zijn allemaal vonkjes van het Universum. Met dat vonkje verlichten we onze directe omgeving. Duisternis scheidt de vonkjes van elkaar. Als wij elkaar echter vasthouden kunnen wij de gehele ruimte en zelfs de wereld verlichten. In deze eeuwenoude gezegde uit de Hindoetraditie zit de essentie van het Diválifeest vervat.

Subh Diváli (een gezegende Diváli)